Αναλυτικό Βιογραφικό - Μαρία Ποικιλίδου - Παθολόγος, Υπερτασιολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΡΙΑ I. ΠΟΙΚΙΛΙΔΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ Ά ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Α.Π.Θ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 34, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 • Προσωπικά στοιχεία
  • Παρούσα θέση

ΙI. Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση-Διπλώματα
  • Τίτλοι σπουδών
  • Διδακτορικό δίπλωμα
  • Μετεκπαίδευση
  • Εξειδίκευση
  • Συνεχιζόμενη δια βίου Ιατρική Εκπαίδευση VΙ. Ξένες γλώσσες

Γ. Κλινικό έργο Δ. Διδακτικό έργο

Ι. Προπτυχιακό Διδακτικό έργο

ΙΙ. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα προγράμματος εκπαίδευσης ειδικευoμένων ιατρών

E. Ερευνητική δραστηριότητα (Πλην δημοσιεύσεων)

 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες (ΕΛΚΕ, ΑΠΘ) ΣΤ. Ανάλυση ερευνητικού έργου

Ι. Διδακτορική διατριβή

ΙΙ. Μεταπτυχιακό δίπλωμα -Μαστερ

ΙΙΙ. Ξενόγλωσες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση

ΙV. Ξενόγλωσες περιλήψεις ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια

 • Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
 • Περιλήψεις ανακοινώσεων σε Ελληνικά συνέδρια
 • Συντακτικό έργο

Z. Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες

H. Συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις ως προσκεκλημένη ομιλήτρια Θ. Τιμητικές διακρίσεις

 • Υποτροφίες
 • Βραβεία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Α. Βεβαίωση μετεκπαίδευσης από το National Institute on Aging, Βαλτιμόρη , ΗΠΑ (Prof. Edward G. Lakatta)

Β. Βεβαίωση εκπαίδευσης στην Υπέρταση στην Α’ Παθολογική Κλινική (καθ. Αναστάσιος Λαζαρίδης)

Γ. Πιστοποιητικό του τίτλου του Clinical Hypertension Specialist από τη Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης

Δ. Συστατική Επιστολή από τον διευθυντή Ά Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ, Καθηγητή Παντελή Ζεμπεκάκη

E. Συστατική Επιστολή από τον ομότιμο Καθηγητή Ενδοκρινολογίας της Ά Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ, Ιωάννη Γιώβο.

  

Journal

IF

No. Publ.

SUM IF

Aging Cell (Aging Cell)

7.627

1

7627

Hypertension (Hypertension)

6.857

1

6857

Stroke

6.032

1

6032

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (J Clin

Endocrinol Metab)

5.455

1

5455

Journal of Stroke (J Stroke)

Endocrinology. Diabetes & Metabolism Case Reports (Endocrinol

4.750

4.012

1

1

4750

4012

Diabetes Metab Case Rep)

     

Frontiers in Genetics (Front Genet)

3.789

1

3789

Journal of Neurology (J Neurol)

3.783

1

3783

Obesity (Obesity)

3.614

1

3614

Hypertension Research (Hypertens Res)

3.439

3

10317

American Journal of Hypertension (Am J Hypertens)

3.402

2

6804

Journal of Clinical Hypertension (J Clin Hypertens)

3.402

2

6804

Journal of Neuroendocrinology ( J Neuroendocrinol.)

3.392

1

3392

World Journal of Gastrenterology (World J Gastrenterol)

3.365

1

3365

Cardiovascular Drugs and Therapy (Cardiovasc Drugs Ther.)

3.189

1

3189

Diabetic Medicine (Diabet Med)

3.132

1

3132

Journal of Clinical Densitometry (J Clin Densitom)

3.015

1

3015

Journal of Human Hypertension (J Hum Hypertens)

2.833

1

2833

Journal of the American Society of Hypertension (JASH)

2.615

1

2615

Journal of Vascular Research (J Vasc Res)

2.598

2

5196

International Journal of Cardiovascular Imaging (Int J Cardiovasc

Imaging)

2.539

1

2539

Journal of Neurological Sciences (J Neurol Sci)

2.448

1

2448

Journal of Diabetes and Metabolic Disorders (J Diabetes Metab

2.165

1

2165

Disord.)

       

Current Eye Research (Curr Eye Res)

1.639

1

 

1639

Medical Science Monitoring (Med Sci Monit)

1.433

1

 

1433

Clinical and Experimental Hypertension (Clin Exp Hypertens)

1.234

1

 

1234

Iranian Journal of Kidney Diseases (Iran J Kidney Dis)

1.200

1

 

1200

Hemoglobin (Hemoglobin)

0.462

1

 

462

Advances in Peritoneal Dialysis (Adv Perit Dial)

0.108

1

 

108

World Journal of Nephrology (World J Nephrol)

0

1

 

0

International Journal of Angiology (Int J Angiol)

0

1

 

0

Σύνολο

3.050

 

36

109.809