Υπολογίστε τονΔ.Μ.Σ. εύκολα και γρήγορα

Δείκτης Μάζας Σώματος

Συμπληρώστε το Βάρος και το Ύψος σας


Ο Δείκτης Μάζας Σώματός σας είναι:

0


Εδώ θα εμφανιστεί η κατηγορία με βάση το ΔΜΣ σας και κάποια συμβουλή ανάλογα με το αποτέλεσμά σας.

Είστε ελλιποβαρής, συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να βάλετε βάρος με υγιή τρόπο

Συγχαρητήρια! Έχετε κανονικό βάρος. Διατηρήστε αυτά τα επίπεδα!!

Είστε υπέρβαρος, πρέπει να χάσετε βάρος με τη βοήθεια ενός ειδικού!

Είστε παχύσαρκος, πρέπει να χάσετε βάρος με τη βοήθεια ενός ειδικού!

Ενημερωθείτε Ενημερωθείτε Ενημερωθείτε
Δείκτης Μάζας Σώματος
Επίπεδο
<18,5
Ελλιποβαρής
18,5 - 24,9
Κανονικό βάρος
25 - 29,9
Υπέρβαρος
>30
Παχύσαρκος