Ρύθμιση χοληστερίνης – λιπιδίων

Ρύθμιση χοληστερίνης - λιπιδίων. Ως υπερλιπιδαιμία ορίζεται η , αύξηση των λιπιδίων του αίματος ή πιο απλά της χοληστερίνης πάνω