Υπόταση τρόποι αντιμετώπισης

Υπόταση τρόποι αντιμετώπισης Η ιδανική πίεση είναι 120/80mmHg(συστολική/διαστολική αρτηριακή πίεση). Υπόταση είναι η χαμηλή αρτηριακή πίεση συνήθως <90/60mmHg (συστολική/διαστολική αρτηριακή