Πιστοποιητικά Υγείας

Η ιατρός χορηγεί κατόπιν εξέτασης, πιστοποιητικά υγείας: Σε μαθητές γυμνασίου/λυκείου για τη σχολική γυμναστική Σε άτομα πριν την έναρξη φυσικής