Σπιρομέτρηση

Σπιρομέτρηση Σπιρομέτρηση  είναι μία απλή αλλά βασική εξέταση στα πλαίσια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας. Η σπιρομέτρηση Είναι πολύτιμη τόσο στη