Ρύθμιση μεταβολισμού

Ρύθμιση μεταβολισμού Τι είναι ο μεταβολισμός; Μεταβολισμός είναι το σύνολο των βιοχημικών διαδικασιών που λαμβάνουν μέρος σε έναν οργανισμό με