Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση παραπεμπτικολογία Η ιατρός είναι πιστοποιημένη με τον ΕΟΠΥΥ, και χορηγεί ηλεκτρονικές συνταγές και ηλεκτρονικά παραπεμπτικά σε όλα τα