Αθλητικές εγκαταστάσεις και COVID-19

Αθλητικές εγκαταστάσεις και COVID-19

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπαγορεύει την έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού για την άθληση σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές δομές.

Διευκρινιστικές Οδηγίες περί της συμπλήρωσης του εντύπου

Φόρμα Ιατρικής Βεβαίωσης

Έντυπο Ιατρικού Ιστορικού αθλούμενου ή τεχνικού προσωπικού

Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση

 

Δείτε τη  ανακοίνωση:

Διευκρινιστικές Οδηγίες περί της συμπλήρωσης του εντύπου «Ιατρικό Ιστορικό για αθλητές/τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

1. Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού για αθλητές/τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό συμπληρώνεται από τους ιδίους με τη βοήθεια του ιατρού της ομοσπονδίας ή του σωματείου ή άλλου ιατρού με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδίατρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. 

2. Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού παραμένει στην κατοχή του ιατρού και φυλάσσεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Ο ιατρός μετά την κλινική εξέταση και τη συμπλήρωση του εντύπου του ιατρικού ιστορικού και εφόσον κρίνει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, συμπληρώνει το έντυπο της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης η οποία επιτρέπει στον αθλητή/τρια να ξεκινήσει προπονήσεις.

 4. Στην επανέναρξη των προπονήσεων και κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, οι αθλητές/αθλήτριες προσκομίζουν τη σχετική ιατρική βεβαίωση. 

5. Όσον αφορά τους/ τις αθλούμενους/ες καθώς και το τεχνικό προσωπικό που κάνει χρήση των οργανωμένων δημόσιων και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των αθλητών/τριών με δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, συμπληρώνοντας, ωστόσο, το έντυπο ιατρικού ιστορικού για τεχνικό προσωπικό και αθλούμενους/ες. 

Διευκρινίζεται ότι η σχετική ιατρική βεβαίωση εκδίδεται και προσκομίζεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στον αθλητισμό και την επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας σε ασφαλείς συνθήκες. 

Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Έντυπα/ φόρμες προς συμπλήρωση https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

 

 


Εκτύπωση   Email