Ποιο φάρμακο να διαλέξω για τη χοληστερίνη μου

Ποιο φάρμακο να διαλέξω για τη χοληστερίνη μου

 

Οι στατίνες είναι τα πιο ισχυρά φάρμακα που διατίθενται για τη μείωση της χοληστερόλης λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (κακή χοληστερόλη) (LDL). Είναι αποτελεσματικά στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων όταν χρησιμοποιούνται για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Η επιλογή της στατίνης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο βαθμός υπερλιπιδαιμίας, οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες, οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, η παρουσία νεφρικής δυσλειτουργίας και το κόστος.

  • Η ροσουβαστατίνη, η ατορβαστατίνη και η σιμβαστατίνη προκαλούν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αλλαγή στη χοληστερόλη LDL. Προτιμώνται σε ασθενείς που χρειάζονται ισχυρή στατίνη λόγω υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ή που απαιτούν μείωση> 35% στη χοληστερόλη LDL.
  • Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, προτείνουμε θεραπεία με ατορβαστατίνη ή φλουβαστατίνη. Αυτά τα φάρμακα δεν απαιτούν προσαρμογή της δόσης.
  • Σε ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο που απαιτούν στατίνη λόγω υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, προτείνουμε πλήρη αποχή από το αλκοόλ και τη χρήση πραβαστατίνης σε χαμηλή δόση.
  • Λιγότερες φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων είναι πιθανό να συμβούν με πραβαστατίνη, φλουβαστατίνη, ροσουβαστατίνη και πιταβαστατίνη, επειδή δεν μεταβολίζονται μέσω του CYP3A4 κυτοχρώματος του ήπατος.
  • Δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα ότι το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών διαφέρει σημαντικά μεταξύ των στατινών. Ωστόσο, η πραβαστατίνη και η φλουβαστατίνη φαίνεται λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν τοξικότητα στους μυς από άλλες στατίνες.
  • Προτείνουμε να μην παρακολουθείτε τακτικά την κρεατινική κινάση του ορού (CPK), αλλά είναι χρήσιμο να λαμβάνετε ένα αρχικό επίπεδο CPK για λόγους αναφοράς πριν από την έναρξη της θεραπείας με στατίνη. Οι ασθενείς που λαμβάνουν στατίνες θα πρέπει να ειδοποιούνται για να αναφέρουν τη νέα εμφάνιση μυαλγίων ή αδυναμίας.
  • Προτείνουμε τον έλεγχο των επιπέδων της τρανσαμινάσης SGPT πριν από την έναρξη της θεραπείας με στατίνη. Η τακτική παρακολούθηση αυτών των επιπέδων δεν είναι απαραίτητη για ασθενείς με στατίνες.
  • Προτείνουμε να ελέγξετε ένα επίπεδο ορμόνης που διεγείρει τον θυρεοειδή (TSH) πριν από την έναρξη της θεραπείας με στατίνη.
  • Η ανάπτυξη της τοξικότητας των μυών αποτελεί πρόβλημα με τη χρήση στατινών. Αυτό το πρόβλημα, συμπεριλαμβανομένης της προδιάθεσης αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και μιας προσέγγισης στη διαχείριση.

Πηγή: Uptodate 2020

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ιατρό

Μαρία Ποικιλίδου, MD, MSc, PhD
Παθολόγος-Υπερτασιολόγος Θεσσαλονίκη
Ακαδημαϊκή Υπότροφος νοσ. ΑΧΕΠΑ
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείσα στις ΗΠΑ  (ΝΙΗ και Johns Hopkins Hospital)
Ιατρείο: Τσιμισκή 34, τηλ: 2310 254444

 


Εκτύπωση   Email