7 συμβουλές για τη μέτρηση της πίεσης

 1. Αδειάστε την κύστη
 2. Υποστηρίξτε την πλάτη
 3. Υποστηρίξτε τα πόδια
 4. Όχι σταυρωμένα πόδια
 5.  Μη μιλάτε
 6. Βάλτε την περιχειρίδα σε γυμνό χέρι
 7. Υποστηρίξτε το χέρι στο ύψος της καρδιάς

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ιατρό

Μαρία Ποικιλίδου, MD, MSc, PhD
Παθολόγος-Υπερτασιολόγος Θεσσαλονίκη
Επιστημονική συνεργάτιδα νοσ. ΑΧΕΠΑ
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείσα στις ΗΠΑ  (ΝΙΗ και Johns Hopkins Hospital)
Ιατρείο: Τσιμισκή 34, τηλ: 2310 254444

 

7 συμβουλές για τη μέτρηση της πίεσης

 1. Αδειάστε την κύστη
 2. Υποστηρίξτε την πλάτη
 3. Υποστηρίξτε τα πόδια
 4. Όχι σταυρωμένα πόδια
 5.  Μη μιλάτε
 6. Βάλτε την περιχειρίδα σε γυμνό χέρι
 7. Υποστηρίξτε το χέρι στο ύψος της καρδιάς

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ιατρό

Μαρία Ποικιλίδου, MD, MSc, PhD
Παθολόγος-Υπερτασιολόγος Θεσσαλονίκη
Επιστημονική συνεργάτιδα νοσ. ΑΧΕΠΑ
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείσα στις ΗΠΑ  (ΝΙΗ και Johns Hopkins Hospital)
Ιατρείο: Τσιμισκή 34, τηλ: 2310 254444

 

 

7 συμβουλές για τη μέτρηση της πίεσης

 1. Αδειάστε την κύστη
 2. Υποστηρίξτε την πλάτη
 3. Υποστηρίξτε τα πόδια
 4. Όχι σταυρωμένα πόδια
 5.  Μη μιλάτε
 6. Βάλτε την περιχειρίδα σε γυμνό χέρι
 7. Υποστηρίξτε το χέρι στο ύψος της καρδιάς

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ιατρό

Μαρία Ποικιλίδου, MD, MSc, PhD
Παθολόγος-Υπερτασιολόγος Θεσσαλονίκη
Επιστημονική συνεργάτιδα νοσ. ΑΧΕΠΑ
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείσα στις ΗΠΑ  (ΝΙΗ και Johns Hopkins Hospital)
Ιατρείο: Τσιμισκή 34, τηλ: 2310 254444

 

7 συμβουλές για τη μέτρηση της πίεσης

 1. Αδειάστε την κύστη
 2. Υποστηρίξτε την πλάτη
 3. Υποστηρίξτε τα πόδια
 4. Όχι σταυρωμένα πόδια
 5.  Μη μιλάτε
 6. Βάλτε την περιχειρίδα σε γυμνό χέρι
 7. Υποστηρίξτε το χέρι στο ύψος της καρδιάς

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ιατρό

Μαρία Ποικιλίδου, MD, MSc, PhD
Παθολόγος-Υπερτασιολόγος Θεσσαλονίκη
Επιστημονική συνεργάτιδα νοσ. ΑΧΕΠΑ
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείσα στις ΗΠΑ  (ΝΙΗ και Johns Hopkins Hospital)
Ιατρείο: Τσιμισκή 34, τηλ: 2310 254444

 

7 συμβουλές για τη μέτρηση της πίεσης

 1. Αδειάστε την κύστη
 2. Υποστηρίξτε την πλάτη
 3. Υποστηρίξτε τα πόδια
 4. Όχι σταυρωμένα πόδια
 5.  Μη μιλάτε
 6. Βάλτε την περιχειρίδα σε γυμνό χέρι
 7. Υποστηρίξτε το χέρι στο ύψος της καρδιάς