Υπέρταση εγκυμοσύνης προεκλαμψία εκλαμψία

Η υπέρταση στην εγκυμοσύνη ορίζεται ως συστολική πίεση ≥140 ή διαστολική πίεση ≥90 mmHg

Η πίεση που υπάρχει στην εγκυμοσύνη κατατάσσεται σε μία από τις παρακάτω ομάδες:

  1. Προϋπάρχουσα υπέρτασης
  2. Υπέρταση εγκυμοσύνης
  3. Προϋπάρχουσα υπέρταση που επιβαρύνεται με υπέρταση εγκυμοσύνης
  4. Προεκλαμψία
  5. Εκλαμψία

1. Προϋπάρχουσα υπέρταση:                                                                                                                                     Υπέρταση που υπήρχε πριν την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης

2. Υπέρταση εγκυμοσύνης:                                                                                                                                   Υπέρταση που εμφανίζεται μετά την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και συνήθως εξαφανίζεται μετά από 42 ημέρες από τον τοκετό. Πιο αναλυτικά:

Αρτηριακή πίεση ≥140/90 mmHg σε δύο διαφορετικά στιγμιότυπα με διάστημα μεταξύ τους τουλάχιστον 4 ωρών μετά την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης σε μία γυναίκα με προηγουμένως φυσιολογική πίεση.

Υπέρταση εγκυμοσύνης προεκλαμψία εκλαμψία

Αν η πίεση είναι ≥160/110 mmHg τότε η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει σε μικρό διάστημα (λεπτών μεταξύ των δύο μετρήσεων) για να γίνει άμεσα η έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής.

3. Προϋπάρχουσα υπέρταση που επιβαρύνεται με υπέρταση εγκυμοσύνης:                                            Υπέρταση που υπήρχε πριν την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και επιδεινώθηκε μετά την 20η εβδομάδα

4. Προεκλαμψία

Διαγνωστικά κριτήρια:

Α. Υπέρταση εγκυμοσύνης

ΚΑΙ

Β. Πρωτεΐνουρία (=λεύκωμα στα ούρα) (≥300mg/24 ώρες)

Ή σε απουσία πρωτεϊνουρίας

  • Χαμηλά αιμοπετάλια (<100.000/μL)
  • Νεφρική ανεπάρκεια (κρεατινίνη>1,1 mg/dL) ή διπλασιασμός της κρεατινίνης
  • Αύξηση τρανσαμινασών (SGOT, SGPT) στο διπλάσιο
  • Πνευμονικό οίδημα
  • Εγκεφαλικές ή οπτικές διαταραχές

Η προεκλαμψία μπορεί να εμφανιστεί μέχρι και 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

5. Εκλαμψία 

Η εμφάνιση γενικευμένων σπασμών σε γυναίκα που πάσχει από προεκλαμψία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ιατρό

Μαρία Ποικιλίδου, MD, MSc, PhD
Παθολόγος-Υπερτασιολόγος Θεσσαλονίκη
Επιστημονική συνεργάτιδα νοσ. ΑΧΕΠΑ
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείσα στις ΗΠΑ  (ΝΙΗ και Johns Hopkins Hospital)
Ιατρείο: Τσιμισκή 34, τηλ: 2310 254444

Υπέρταση εγκυμοσύνης προεκλαμψία εκλαμψία

Πηγή:  Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists” Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol 2013;122(5):1122-1131.

Υπέρταση εγκυμοσύνης προεκλαμψία εκλαμψία

Μαρία Ποικιλίδου, MD, MSc, PhD
Παθολόγος-Υπερτασιολόγος Θεσσαλονίκη
Επιστημονική συνεργάτιδα νοσ. ΑΧΕΠΑ
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείσα στις ΗΠΑ  (ΝΙΗ και Johns Hopkins Hospital)
Ιατρείο: Τσιμισκή 34, τηλ: 2310 254444