Τι κάνει η πορνογραφία στον εγκέφαλο

(Your brain on porn)

Ερευνητές στο ινστιτούτο Max Plank του Βερολίνου δημοσίευσαν μία μελέτη στο περιοδικό JAMA psychiatry στην οποία φαίνεται ότι οι ώρες που παρακολουθεί κάποιος πορνογραφία σχετίστηκαν με μεταβολές στη φαιά ουσία σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου.

Για τη μελέτη οι ερευνητές στρατολόγησαν 64 υγιείς άρρενες μεταξύ των ηλικιών 25-41 έτη.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με το χρόνο που ξόδεψαν παρακολουθώντας πορνογραφία την εβδομάδα, που βρέθηκε να διαφέρει μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι περισσότεροι δεν παρακολουθούσαν περισσότερο από 4 ώρες την εβδομάδα. Οι εγκέφαλοι των συμμετεχόντων μελετήθηκαν με μαγνητική τομογραφία κατά τη διάρκεια της οποίας οι μισοί έβλεπαν πορνογραφικές εικόνες ενώ οι υπόλοιποι έβλεπαν άλλες εικόνες μη σεξουαλικού περιεχομένου.  Βρέθηκε λοιπόν αρνητική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου παρακολούθησης πορνογραφικού υλικού και του όγκου της φαιάς ουσίας στον κερκοφόρο λοβό. Όταν στους άνδρες προβλήθηκε πορνογραφικό υλικό φάνηκε ότι υπήρχε μείωση στη λειτουργία της περιοχής του εγκεφάλου που σχετίζεται με τα κίνητρα.

Επιπρόσθετα, η λειτουργική σύνδεση του δεξιού  κερκοφόρου πυρήνα με τον αριστερό ραχιαίο έξω προμετωπιαίο φλοιό ( περιοχή του εγκεφάλου όπου διενεργούνται σύνθετες νοητικές διεργασίες) συσχετίστηκε αρνητικά με το χρόνο που κάποιος παρακολουθούσε πορνογραφία.

Οι επιστήμονες παραδέχονται ότι μπορεί να υπάρχουν δύο υποθέσεις. Πρώτον ότι η υπερβολική διέγερση του συστήματος επιβράβευσης οδηγεί σε αλλαγές στην  πλαστικότητα των νευρώνων. Αντίθετα θα μπορούσε να σημαίνει ότι άνδρες με λιγότερη φαιά ουσία χρειάζονται μεγαλύτερη διέγερση του συστήματος επιβράβευσης που οδηγεί στην κατανάλωση πορνογραφίας.

Η μελέτη είναι προκαταρκτική και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι χρειάζονται και άλλες μελέτες για να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα.

 

Πηγές

http://www.iflscience.com/brain/researchers-find-association-between-porn-viewing-and-less-grey-matter-brain

http://medicalxpress.com/news/2014-05-porn-affect-brain-scientists-urge.html

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1874574