Σπιρομέτρηση
Σπιρομέτρηση  είναι μία απλή αλλά βασική εξέταση στα πλαίσια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας. Η σπιρομέτρηση Είναι πολύτιμη τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των πνευμόνων,όπως του βρογχικού άσθματος της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κλπ είναι μία απλή αλλά βασική εξέταση στα πλαίσια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι πολύτιμη τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των πνευμόνων,όπως του βρογχικού άσθματος της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κλπ.
Η εξέταση αυτή γίνεται με το σπιρόμετρο (σημειώνουμε εδώ ότι υπάρχουν πολλοί τύποι σπιρομέτρων).Το σπιρόμετρο διαθέτει συνήθως ένα σωλήνα το ένα άκρο του οποίου είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα και στο άλλο προσαρμόζουμε ένα επιστόμιο μέσω του οποίου ο εξεταζόμενος,εισπνέει και εκπνέει με δύναμη

 

Η σπιρομέτρηση είναι μία απλή αλλά βασική εξέταση στα πλαίσια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι πολύτιμη τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των πνευμόνων,όπωςτου βρογχικού άσθματος τηςχρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κλπ.

Η εξέταση αυτή γίνεται με το σπιρόμετρο(σημειώνουμε εδώ ότι υπάρχουν πολλοί τύποι σπιρομέτρων).Το σπιρόμετρο διαθέτει συνήθως ένα σωλήνα το ένα άκρο του οποίου είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα και στο άλλο προσαρμόζουμε ένα επιστόμιο μέσω του οποίου ο εξεταζόμενος,εισπνέει και εκπνέει με δύναμη

Η σπιρομέτρηση είναι μία απλή αλλά βασική εξέταση στα πλαίσια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι πολύτιμη τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των πνευμόνων,όπωςτου βρογχικού άσθματος τηςχρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κλπ.

Η εξέταση αυτή γίνεται με το σπιρόμετρο(σημειώνουμε εδώ ότι υπάρχουν πολλοί τύποι σπιρομέτρων).Το σπιρόμετρο διαθέτει συνήθως ένα σωλήνα το ένα άκρο του οποίου είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα και στο άλλο προσαρμόζουμε ένα επιστόμιο μέσω του οποίου ο εξεταζόμενος,εισπνέει και εκπνέει με δύναμη

Η σπιρομέτρηση είναι μία απλή αλλά βασική εξέταση στα πλαίσια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι πολύτιμη τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των πνευμόνων,όπωςτου βρογχικού άσθματος τηςχρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κλπ.
Η εξέταση αυτή γίνεται με το σπιρόμετρο(σημειώνουμε εδώ ότι υπάρχουν πολλοί τύποι σπιρομέτρων).Το σπιρόμετρο διαθέτει συνήθως ένα σωλήνα το ένα άκρο του οποίου είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα και στο άλλο προσαρμόζουμε ένα επιστόμιο μέσω του οποίου ο εξεταζόμενος,εισπνέει και εκπνέει με δύναμη