Ροχαλητό κατά την εγκυμοσύνη. Οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο οφείλονται από ένα απλό ροχαλητό εώς και την ύπαρξη σοβαρής υπνικής άπνοιας. Η πρόσληψη βάρους προάγει τις διαταραχές της αναπνοής και είναι χαρακτηριστικό ότι 10% πρόσληψη βάρους σχετίζεται με 6φορές μεγαλύτερο κίνδυνο διαταραχών ύπνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην εγκυμοσύνη όπου οι περισσότερες γυναίκες αυξάνουν το βάρος τους κατά >10%. Το ροχαλητό είναι συχνό στην εγκυμοσύνη και συχνά σχετίζεται με υπέρταση ή και προεκλαμψία.

Η ομάδα του O’Brien και συνεργατών μελέτησαν προοπτικά ένα μεγάλο δείγμα εγκυμονούσων γυναικών και βρήκαν ότι αυτές που πρωτοεμφάνισαν ροχαλητό στην εγκυμοσύνη είχαν σε σημαντικό ποσοστό υπέρταση κύησης ή προεκλαμψία.

Ροχαλητό κατά την εγκυμοσύνη Η υπέρταση κύησης και η προεκλαμψία προκαλούν σημαντικούς κινδύνους τόσο στη μητέρα όσο και στο έμβρυο και αποτελούν απειλή για την υγεία τους.

Συνίσταται σε όλες τις εγκυμονούσες με πρωτοεμφάνιση ροχαλητού να το αναφέρουν στο γυναικολόγο τους και να ελέγχονται για υπέρταση κύησης και προεκλαμψία από ειδικό σε θέματα κύησης υπερτασιολόγο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ιατρό

Μαρία Ποικιλίδου, MD, MSc, PhD
Παθολόγος-Υπερτασιολόγος Θεσσαλονίκη
Επιστημονική συνεργάτιδα νοσ. ΑΧΕΠΑ
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείσα στις ΗΠΑ  (ΝΙΗ και Johns Hopkins Hospital)
Ιατρείο: Τσιμισκή 34, τηλ: 2310 254444

 

Βιβλιογραφία

O’Brien LM, Bullough AS, Owusu JT, Tremblay KA, Brincat CA, Chames MC, Kalbfleisch JD, Chervin RD (2012) Pregnancy-onset habitual snoring, gestational hypertension, and preeclampsia: prospective cohort study. Am J Obstet

 

 

Ροχαλητό κατά την εγκυμοσύνη. Οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο οφείλονται από ένα απλό ροχαλητό εώς και την ύπαρξη σοβαρής υπνικής άπνοιας. Η πρόσληψη βάρους προάγει τις διαταραχές της αναπνοής και είναι χαρακτηριστικό ότι 10% πρόσληψη βάρους σχετίζεται με 6φορές μεγαλύτερο κίνδυνο διαταραχών ύπνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην εγκυμοσύνη όπου οι περισσότερες γυναίκες αυξάνουν το βάρος τους κατά >10%. Το ροχαλητό είναι συχνό στην εγκυμοσύνη και συχνά σχετίζεται με υπέρταση ή και προεκλαμψία.

Η ομάδα του O’Brien και συνεργατών μελέτησαν προοπτικά ένα μεγάλο δείγμα εγκυμονούσων γυναικών και βρήκαν ότι αυτές που πρωτοεμφάνισαν ροχαλητό στην εγκυμοσύνη είχαν σε σημαντικό ποσοστό υπέρταση κύησης ή προεκλαμψία.

Ροχαλητό κατά την εγκυμοσύνη Η υπέρταση κύησης και η προεκλαμψία προκαλούν σημαντικούς κινδύνους τόσο στη μητέρα όσο και στο έμβρυο και αποτελούν απειλή για την υγεία τους.

Συνίσταται σε όλες τις εγκυμονούσες με πρωτοεμφάνιση ροχαλητού να το αναφέρουν στο γυναικολόγο τους και να ελέγχονται για υπέρταση κύησης και προεκλαμψία από ειδικό σε θέματα κύησης υπερτασιολόγο.

Βιβλιογραφία

O’Brien LM, Bullough AS, Owusu JT, Tremblay KA, Brincat CA, Chames MC, Kalbfleisch JD, Chervin RD (2012) Pregnancy-onset habitual snoring, gestational hypertension, and preeclampsia: prospective cohort study. Am J Obstet

 

Ροχαλητό κατά την εγκυμοσύνη. Οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο οφείλονται από ένα απλό ροχαλητό εώς και την ύπαρξη σοβαρής υπνικής άπνοιας. Η πρόσληψη βάρους προάγει τις διαταραχές της αναπνοής και είναι χαρακτηριστικό ότι 10% πρόσληψη βάρους σχετίζεται με 6φορές μεγαλύτερο κίνδυνο διαταραχών ύπνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην εγκυμοσύνη όπου οι περισσότερες γυναίκες αυξάνουν το βάρος τους κατά >10%. Το ροχαλητό είναι συχνό στην εγκυμοσύνη και συχνά σχετίζεται με υπέρταση ή και προεκλαμψία.

Η ομάδα του O’Brien και συνεργατών μελέτησαν προοπτικά ένα μεγάλο δείγμα εγκυμονούσων γυναικών και βρήκαν ότι αυτές που πρωτοεμφάνισαν ροχαλητό στην εγκυμοσύνη είχαν σε σημαντικό ποσοστό υπέρταση κύησης ή προεκλαμψία.

Ροχαλητό κατά την εγκυμοσύνη Η υπέρταση κύησης και η προεκλαμψία προκαλούν σημαντικούς κινδύνους τόσο στη μητέρα όσο και στο έμβρυο και αποτελούν απειλή για την υγεία τους.

Συνίσταται σε όλες τις εγκυμονούσες με πρωτοεμφάνιση ροχαλητού να το αναφέρουν στο γυναικολόγο τους και να ελέγχονται για υπέρταση κύησης και προεκλαμψία από ειδικό σε θέματα κύησης υπερτασιολόγο.

Βιβλιογραφία

O’Brien LM, Bullough AS, Owusu JT, Tremblay KA, Brincat CA, Chames MC, Kalbfleisch JD, Chervin RD (2012) Pregnancy-onset habitual snoring, gestational hypertension, and preeclampsia: prospective cohort study. Am J Obstet