Παράγοντες κινδύνου για υπέρταση εγκυμοσύνης/προεκλαμψία

Πολλές γυναίκες βρίσκονται σε κίνδυνο να εμφανίσουν υπέρταση εγκυμοσύνης, προεκλαμψία ή και εκλαμψία.

Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:

 1. Πρωτότοκος
 2. Ιστορικό προεκλαμψίας
 3. Προυπάρχουσα υπέρταση (προ 20 εβδομάδων κύησης)
 4. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 5. Θρομβοφιλία
 6. Πολύδυμη κύηση
 7. Εξωσωματική εγκυμοσύνη
 8. Οικογενειακό ιστορικό προεκλαμψίας
 9. Τύπου Ι διαβήτης
 10. Παχυσαρκία
 11. Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 12. Μεγάλη ηλικία της μητέρας

Πηγή:  Hypertension in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and Gynecologists’ Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol 2013;122(5):1122-1131.