Η σωστή μέτρηση της πίεσης κατά την εγκυμοσύνη

Την ιδιαίτερη περίοδο της εγκυμοσύνης είναι σημαντικό να μετράται η πίεση αξιόπιστα και με ακρίβεια με πιεσόμετρα που έχουν περάσει τους απαραίτητους ελέγχους για πιστοποίηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης.

Έτσι θα αποφευχθεί ο κίνδυνος υπέρτασης κύησης και προεκλαμψίας που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη μητέρα και το εμβρυο.

Συσκευή Σύσταση
Omron M7
(HEM-780-E)
Pass
Microlife BP 3BT0-A Pass
Microlife BP A1 Easy (BP3GR1-1P) Pass
Microlife BP A2 Basic (BP3GQ1-3P) Pass
Microlife BP A6 PC (BP3GU1-8Y) Pass
Microlife WatchBP Home (BP3MX1-1) Pass

Ενημέρωση 19/04/2015

Πηγή: dableducational.org