Διαλέξεις Συνέδρια

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

για περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Γιατρού δείτε το βιογραφικό